entrit+90 232 445 01 24
·
info@ogislaw.com

Category

Uncategorized @tr
Evlilik dışında doğan çocuğun soybağı ana ile doğumla birlikte kendiliğinden kurulur. Çocuk ile baba arasındaki soybağı ise ana ile evlenme, tanıma veya hakim hükmü ile kurulmaktadır. Soybağının kurulması hususu ana ile baba için farklılık gösterdiğinden evlilik dışı çocuğun miras hakkı ana ve baba açısından ayrıca incelenmelidir. Ana yönünden evlilik dışı çocuğun miras hakkı Ana ile...
Read More
1.Ayıplı Mal Hukuki anlamda ayıplı mal kavramı; bir satım veya trampa işlemine konu malın kıymetine noksanlık veren bir kusurun, eksikliğin bulunması ya da bulunması gereken, vaat edilen niteliklerin bulunmaması olarak tanımlanabilir. Bir malın ayıplı olması söz konusu olabileceği gibi satın alınan bir hizmetin ayıplı olması da söz konusu olabilmektedir. 2.Ayıptan Sorumluluk Satıcının ayıptan sorumluluğu Borçlar...
Read More
Gümrük Kanunu’nun 242. maddesi ile gümrük vergi ve cezaları ile idari kararlarına karşı başvurulabilecek itiraz yolu düzenlenmiştir. Peki bu itiraz nasıl yapılır? İtiraz yoluna başvurabilmek için kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre geçirilmemelidir. Aksi takdirde Gümrük idaresinin vermiş olduğu karar kesinleşmektedir. Kanunda belirtilen 15 günlük süre içerisinde yükümlülükler kendilerine tebliğ edilenler; bir üst makama,...
Read More
Islah, tek taraflı, mahkemeye yöneltilen açık bir irade beyanıdır. Mahkemenin ve karşı tarafın kabulüne bağlı olmadan sözlü ya da yazılı olarak derdestlik boyunca ancak bir kez yapılabilir. Islah; 28 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin üçüncü paketi olan 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un yayınlanması ile...
Read More
1978 yılında Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından düzenlenen ve 72 ülkeden temsilcilerin katıldığı bir konferansta kabul edilen Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme, 1978 (STOW SÖZLEŞMESİ), 28 Nisan 1984 tarihinde uluslararası alanda yürürlüğe girmiştir. Ticaret gemilerinin zabitleri ile tayfalarının eğitimleri, bunlara verilecek belgeler ve vardiya tutma standartları, muhtelif denizci ülkeler tarafından ayrı...
Read More
Trafik kazaları herkesin başına gelebilecek ciddi problemlerden bir tanesidir. Kaza yapan insanlar maddi ve manevi anlamda birçok sıkıntı ile karşı karşıya kalmaktadır. Bunlardan bir tanesi de kaza sonucu oluşan maddi hasar giderilse dahi aracın kaza yapmamış önceki haline göre ikinci el piyasa fiyatı değerinin düşmesi durumudur. Kazanın ardından kusurlu bulunan tarafın oluşan tüm maddi hasarı...
Read More
Tüketici mahkemesi herhangi bir mal veya hizmeti alan kişilerin almış oldukları bu mal veya hizmetin ayıplı olduğu durumda satıcı kişiler ve firmalar arasında doğan uyuşmazlıkları çözmek için başvurulabileceği bir kurumdur. Mal ve hizmet bedelin belli bir tutarın altında olması durumda İlçe Tüketici Hakem Heyeti’ne, bu tutarın üzerinde olan bedel için ise Tüketici Mahkemeleri yetkili kurumdur. ...
Read More
Başvuru nasıl yapılır? E-ikamet sitesinden giriş yapılıp başvuru için zorunlu alanların doldurulması gerekmektedir. Aile başvuru formu doldurulup hazırlanmalıdır. Zorunlu alanlar doldurulduktan sonra başvuru ücretinin yatırılması ve başvuru gününde tüm belgelerin eksiksiz hazır olması gerekmektedir. Başvuruda hangi belgeler istenmektedir? Başvuruda yabancı veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmış başvuru formu, pasaport, evlilik cüzdanı gibi aile birleşimini kanıtlayan her...
Read More
Kesin yetki varsa yetki sözleşmesi yapılır mı? HMK’nın 18. maddesi gereği yetki sözleşmesi kesin yetkinin olduğu hallerde yapılamaz. Yetki sözleşmesi hangi taraflar arasında yapılabilir? HMK’nın 17. maddesi gereği yetki sözleşmesi tacirler veya kamu tüzel kişilerinin aralarında doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlık hakkında yapılabilmektedir. Böylece kanun maddesi tacirler veya kamu tüzel kişilileri ile diğer gerçek kişilerin yetki...
Read More
Nafaka genel itibariyle “birinin geçindirmekle yükümlü olduğu kimselere mahkeme kararı ile bağlanan aylık” olarak tanımlanmaktadır. Uygulamada en çok karşılaşılan nafaka türleri; boşanma davası sonucunda yoksullaşan eşe verilen yoksulluk nafakası ile müşterek çocuğun bakım giderlerini karşılamak üzere ödenen iştirak nafakasıdır. Boşanma davası sonucunda, tarafların taleplerinin bulunması halinde iştirak ve yoksulluk nafakasına ilişkin olarak da hüküm açıklanabilmektedir....
Read More
1 2 3 4 5